Aanmelden Nieuwsbrief

  antwoorden op

  VEEL GESTELDE VRAGEN

  Hoe groot zijn de scholen waar Leer- & Veerkracht mee werkt?

  De gemiddelde teams waar wij mee werken hebben tussen de 20 en 30 teamleden. Wij hebben ook ervaring met grotere (70+ teamleden) scholen en kleine scholen (<10 teamleden). In onze teamtraining werken wij met groepen van maximaal 15-20 personen om de individuele aandacht en kwaliteit te waarborgen.

  Bij meer dan 20 teamleden wordt de teamtraining in twee groepen gevolgd. De meeste scholen kiezen ervoor om de training met het gehele team te volgen, dit is ook wat wij sterk aanraden. Is dit niet mogelijk? Dan kan de training ook door een deel van het team gevolgd worden. Het uiteindelijke effect van de training op de schoolcultuur en de leerlingen zal dan alleen minder groot zijn.

  Kan het traject door een deel van het team gevolgd worden?

  Wij raden aan om de training met het gehele team te volgen. Zo krijgt iedereen een gedegen basis mee en hebben àlle leerlingen profijt van het traject. Maar we werken ook op maat. Je kunt er als school bijvoorbeeld voor kiezen om het basistraject met het hele team te volgen en dan alleen de mensen die echt willen verdiepen het verdiepings- en borgingstraject laten ingaan. Of je start met een groep van sterk gemotiveerde leerkrachten en breidt het daarna pas uit naar het hele team.

  Mocht het niet mogelijk zijn om de training met het gehele team te volgen, maar wil je bijvoorbeeld starten met het trainen de teamleiders, IB’ers of mentoren op je school? Dan zijn daar ook mogelijkheden voor. Wij zoeken graag met jullie uit wat voor jullie de beste mogelijkheden zijn.

  Is het traject geschikt voor alle onderwijstypen?

  Ja! Het Leer- & Veerkracht Traject is toe te passen binnen het (Speciaal) Basis- & Voortgezet Onderwijs èn het MBO. Als onderwijsprofessional weet je zelf het best wat jouw team en leerlingen kan helpen en maak je samen met de Leer- & Veerkracht trainer(s) en de rest van het team de vertaalslag van theorie naar praktijk, toegespitst op jouw school.

  Valt jouw team niet onder 1 van de bovenstaande groepen? Dan kunnen we altijd kijken wat we voor je kunnen betekenen. Neem door middel van het contactformulier onderaan deze pagina contact met ons op.

  Is het traject ook geschikt voor behandelcentra en andere instellingen voor (geestelijke) gezondheidszorg?

  Op dit moment is het Leer- & Veerkracht Traject alleen geschikt voor scholen, maar in de nabije toekomst ook voor jeugd(zorg)instellingen. De aanpak blijft wel steeds hetzelfde; volgens de Leer het, Leef het, Geef het door-benadering.

  Dit houdt in dat de leidinggevenden en medewerkers die met de jeugdigen werken eerst zélf getraind worden voordat ze het door gaan geven aan de kinderen en jongeren. Ook wordt er dan gekeken naar hoe alle aspecten van de organisatie zo ingericht kunnen worden dat ze bijdragen aan een grotere veerkracht en welbevinden van iedereen in de instelling, jong en oud. Verschillende onderdelen uit ons verdere aanbod zijn al wel beschikbaar voor (G(GZ) instellingen. Hierbij kun je denken aan de: Inspiratieworkshop of een lezing.

  Ik wil eerst eens kijken of er animo is voor Positieve Psychologie en het Leer- & Veerkracht Traject op onze school. Is dat mogelijk?

  Wanneer het nog niet helemaal duidelijk is of het team op jouw school enthousiast (genoeg) is om met het meerjarige Leer- & Veerkracht Traject te starten, kan de Inspiratieworkshop uit het Basistraject ook los geboekt worden. In deze interactieve workshop van 1.5-2 uur kan geproefd worden aan verschillende onderdelen van Positieve Psychologie en het Leer- & Veerkracht Traject. Wanneer ruim 80% van het team graag door wil kan er daadwerkelijk met het traject gestart worden.

  Op onze school voelen leerlingen zich al goed en is de teamsfeer al prima. Heeft dit traject dan wel zin?

  Ja, ook dan heeft het traject zin. Juist dan kun je snel en actief aan de slag met de stof!  Vergeet niet de kracht van preventief werken! Als je de huidige statistieken en prognoses van mentale gezondheid bekijkt zal een aanzienlijk deel van de leerlingen die je nu vrolijk en onbezorgd door de school ziet lopen op latere leeftijd te kampen krijgen met stress, burn-out, emotionele problemen en de daarmee gepaard gaande gezondheidsklachten. Bovendien rust je je leerlingen en leerkrachten niet alleen toe met “veerkrachtsgereedschap” dat preventief werkt, ook help je iedereen op school om zijn of haar volledige potentieel te ontplooien en echt tot volle bloei te komen. We horen ook terug van leerkrachten die onderdeel zijn van een al goed functionerend team dat het traject hen nog meer werkplezier brengt doordat ze zien wat een impact het heeft op de kinderen en doordat de onderlinge verbondenheid met collega’s nog sterker wordt. Als je twijfelt kun je altijd een vrijblijvend gesprek of Inspiratieworkshop aanvragen.

  In mijn team is er sprake van strubbelingen tussen de directie en het leerkrachtenteam of teamleden onderling. Is dit traject dan ook geschikt?

  Ja, ook dan is het geschikt om te starten. De ervaring leert wel dat teamleden minder goed de vruchten kunnen plukken van de inhoudelijke trainingen als de veiligheid in het team niet optimaal is. Om die reden is een sessie over groepsdynamiek waarin de teamveiligheid samen met het team wordt besproken en ingeschat een vast onderdeel van de start van het Leer- & Veerkracht traject. Wanneer de veiligheid optimaal blijkt kan het team meteen starten met de inhoudelijke trainingen in de Positieve Psychologie. Bij teams waar dit nog niet optimaal is, is het een onderdeel van het traject om eerst de teamveiligheid te vergroten. Een optimale veiligheid en positieve sfeer is niet alleen een belangrijke voorwaarde om het hele traject te laten slagen maar ook los van het traject  essentieel om op alle fronten goed te functioneren als school. Vervolgens is het juist de inhoud van de training en het toepassen daarvan op alle vier de niveaus (als teamlid zelf, met het team als geheel, met de leerlingen en naar ouders toe) weer sterk bevorderend voor een warm, veilig en positief teamklimaat.

  Wij hebben al een schoolbreed programma zoals Positive Behavior Support (PBS) of de Vreedzame School. Wat voegt het Leer- & Veerkracht traject dan nog toe?

  PBS en de Vreedzame School zijn andere schoolbrede aanpakken die op een deel van het holistische gezondheidsmodel zitten. Zij doen dat ontzettend goed en bieden daarmee al een prachtig fundament. In het Leer- & Veerkracht traject komen alle gebieden van het holistische gezondheidsmodel aan bod, wordt er veel aandacht besteed aan het versterken van de persoonlijke veerkracht van teamleden zelf en hebben teamleden vervolgens zelf de keus of en hoe ze zich gaan verdiepen. De overlap met deze andere twee aanpakken is niet heel groot maar zeker wel aanwezig. Wanneer uw school na het doorlopen van een van deze twee programma’s interesse heeft in het Leer-& Veerkracht traject bekijken we welke delen overlappen en eventueel overgeslagen kunnen worden om een zo efficiënt en kosten-effectief mogelijk traject aan te bieden.

  Kan ik mij als individuele leerkracht (particulier) ook aanmelden voor een training?

  Op dit moment bieden wij de Leer- & Veerkracht Teamtraining alleen aan als onderdeel van het Basistraject. Wij hopen deze training in de toekomst ook aan particulieren aan te kunnen bieden. Blijf via onze Nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.

  Wat zijn de kosten van het Leer- & Veerkracht Traject?

  Het Leer- & Veerkracht Traject staat deels vast, maar is ook gebaseerd op maatwerk. Neem contact met ons op voor een offerte passend bij jouw situatie.

  Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. We beantwoorden jouw vragen graag!