Aanmelden Nieuwsbrief

  inspirerend en interactief

  LEER- & VEERKRACHT
  INSPIRATIEWORKSHOP

  Om professionals uit het PO en VO kennis te laten maken met het belang van veerkracht en welbevinden op school en hoe je dit praktisch kunt toepassen in de klas hebben we een Inspiratieworkshop ontwikkeld. Dit is een workshop van 1.5 tot 2 uur voor leraren, onderwijs ondersteunend personeel en leidinggevenden.

  • Leer over de basis van de Positieve Psychologie en het belang van welbevinden en veerkracht op school.
  • Ga meteen zelf aan de slag met ervaringsgerichte oefeningen.
  • Doe inspiratie op voor in de klas!

  In deze energieke, inspirerende en interactieve bijeenkomst maken deelnemers kennis met het hoe, wat en waarom van welbevinden en veerkracht op school. Uitleg over het belang van welbevinden op school aan de hand van wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden wordt afgewisseld met krachtige ervaringsgerichte oefeningen. De nadruk ligt in de Inspiratieworkshop op het doen en ervaren.

  Zelfs al na deze korte workshop ervaren deelnemers al meer positiviteit en optimisme en kunnen zij het een en ander meteen gaan toepassen!

  IN DE LEER- & VEERKRACHT INSPIRATIEWORKSHOP KOMEN DE VOLGENDE THEMA’S AAN BOD:

  Wat is Positieve Psychologie?

  Welbevinden op School

  Optimisme & Dankbaarheid

  Sterke Kanten benadrukken