Aanmelden Nieuwsbrief

  MISSIE & VISIE

  Wij gaan voor een complete nieuwe generatie die veerkrachtig, gelukkig en compassievol is. Die zich goed voelt over zichzelf en van daaruit zorg draagt voor anderen. Daar is veerkracht voor nodig. Om in moeilijke tijden overeind te blijven en om in goede tijden tot volle bloei te kunnen komen. Het goede nieuws is dat je veerkracht kunt ontwikkelen en versterken! Stel je eens voor hoe de samenleving er uit zal zien als alle kinderen en jongeren hier van jongs af aan het gereedschap voor in handen krijgen!

  WIE WIJ ZIJN

  Het Leer- & Veerkracht team wordt gevormd door bevlogen professionals met achtergronden in het onderwijs, de orthopedagogiek en psychologie, die zich ten volle inzetten om het gedachtegoed uit de Positieve Psychologie te verspreiden. Daarnaast werken wij samen met specialisten op het gebied van leiderschap, groepsdynamiek en positieve organisatiepsychologie. Hierdoor hebben wij de complete expertise in huis om jullie organisatie in al haar facetten tot een optimale leer- en werkplek te maken.

  WAT WIJ DOEN

  Om deze nieuwe generatie te bereiken, richten wij ons op basis- en middelbare scholen (speciaal en regulier) als primaire doelgroep. Als eerste organisatie in Nederland bieden wij een complete heleschoolbenadering veerkracht en welbevinden. We vertalen bewezen inzichten uit zowel de reguliere als de positieve psychologie naar de onderwijspraktijk en trainen iedereen op school. Zo maak je welbevinden tot een pijler van beleid! Naast de heleschoolbenadering kun je bij ons ook terecht voor lezingen en workshops.

  WAAROM

  Wist je dat je gelukkig zijn (groten)deels kunt leren? Met een heleschoolbenadering zorg je ervoor dat leerlingen beter in hun vel zitten én voorkom je de ontwikkeling van (psychische) problematiek. Zo worden je leerlingen veerkrachtig en sociaal sterk!

  Een school wordt gedragen door de leerkrachten. Versterk de persoonlijke veerkracht en het welbevinden van de onderwijsprofessionals in jouw team én geef hen de handvatten dit door te geven aan de leerlingen. Leer het, leef het, geef het door!

  Leer- & Veerkracht werkt met een heleschoolbenadering. Waarom? Om het welbevinden en de veerkracht van iedereen op school écht effectief en duurzaam te verbeteren heb je meer nodig dan een losse training of lespakket. Maak positieve psychologie deel van het school-DNA!

  Elke leerkracht zal het je uit ervaring kunnen vertellen: welbevinden is een voorwaarde om tot leren te kunnen komen. Een hogere mate van welbevinden zorgt voor betere leerprestaties, vergroot de motivatie om te leren en voorkomt voortijdig schoolverlaten.

  Wist je dat een groot deel van de 21e-eeuwse vaardigheden naadloos aansluiten bij de vaardigheden en eigenschappen die leiden tot veerkracht en welbevinden? Met de heleschoolbenadering is iedereen op school klaar voor het leven en werken in de 21e eeuw.

  Schoolbreed werken aan veerkracht en welbevinden vergroot de sociale veiligheid en biedt een preventieve, systemische aanpak ten aanzien van pesten. Dit sluit aan bij de kerndoelen van het Ministerie van OC&W en het Waarderingskader van de Onderwijsinspectie.

  35
  SCHOLEN
  WELBEVINDEN & VEERKRACHT

  WAT HOUDT DE HELESCHOOLBENADERING IN?

  Een complete nieuwe generatie die veerkrachtig, gelukkig en compassievol is.

  In dit filmpje legt oprichter Rinka van Zundert uit wat de heleschoolbenadering veerkracht en welbevinden inhoudt en waarom deze aanpak vernieuwend is.

  WAAROM KIEZEN SCHOLEN

  VOOR LEER- & VEERKRACHT?

  Luister naar wat leerkrachten, intern begeleiders en directieleden over Leer- & Veerkracht zeggen.

  Wat houdt de Heleschoolbenadering
  Veerkracht en Welbevinden in?

  Waarom kiezen scholen
  voor Leer- & Veerkracht?

  Wat levert
  Leer- & Veerkracht op?

  Nicolaasschool: Excellente school
  met Leer- & Veerkracht.

  ONTMOET ONS

  TEAM & PARTNERS

  Leer&Veerkracht opzet1

  RINKA VAN ZUNDERT

  OPRICHTER & ONTWIKKELAAR

  Leer&Veerkracht opzet1

  RIANNE VIERBOOM

  PROJECTGROEPBEGELEIDER

  Leer&Veerkracht opzet1

  LENNEKE BLUMMEL - AKERBOOM

  TRAINER

  Leer&Veerkracht opzet1

  JANNEKE DEENEN

  PROJECTGROEPBEGELEIDER

  Leer&Veerkracht opzet1

  IVO DOKMAN

  SPECIALIST GROEPSDYNAMICA

  Leer&Veerkracht opzet1

  BERNADETTE LENSEN

  TRAINER

  Leer&Veerkracht opzet1

  LARA FELIX

  TRAINER

  Leer&Veerkracht opzet1

  MILOU SEGERS

  TRAINER

  Leer&Veerkracht opzet1

  EVA MARIA SCHNEIJDERBERG

  TRAINER

  Leer&Veerkracht opzet1

  IRMA BERGMANS

  TRAINER

  Leer&Veerkracht opzet1

  INGE CORSTIAANS

  TRAINER

  Leer&Veerkracht opzet1

  EVA KAM

  TRAINER

  Leer&Veerkracht opzet1

  EDITH HORSTING

  LEIDERSCHAP EXPERT

  Leer&Veerkracht opzet1

  LONNEKE SNIJDER

  TRAINER

  Leer&Veerkracht opzet1

  JEROEN STEEMAN

  SPECIALIST GROEPSDYNAMICA

  Leer&Veerkracht opzet1

  JORDI SMIT

  SPECIALIST GROEPSDYNAMICA

  ERVARINGEN