Aanmelden Nieuwsbrief

  ontdek hier onze

  HELESCHOOLBENADERING VEERKRACHT
  & WELBEVINDEN

  Het Leer- & Veerkracht Basistraject

  Welbevinden tot een pijler van beleid maken is een meerjarenplan. Om het hele team een basis te geven waarop verder gebouwd kan worden is door Leer- & Veerkracht een heleschoolbenadering Veerkracht en Welbevinden ontwikkeld. In het eerste jaar van deze aanpak – het Basistraject – vinden de volgende onderdelen plaats:

  • Een interactieve inspiratieworkshop waarin het schoolteam kan proeven aan het thema welbevinden. Als gezamenlijke start van het traject, of om te peilen of het traject iets is voor jouw school.
  • Elk team start met een workshop over groepsdynamiek om de sterke kanten en valkuilen van het team in kaart te brengen. Indien nodig vinden er meerdere sessies plaats om zo met een sterk team het Leer- & Veerkracht traject in te gaan.
  • Een teamtraining (5 dagdelen, verspreid over het schooljaar).
  • Met een actieve en inspirerende ouderavond worden ook de ouders bij het traject betrokken.
  • Intensieve begeleiding en advisering van de directie zorgt voor een inbedding van positieve psychologie in het gehéle beleid. Daarnaast is er de mogelijkheid tot leiderschapscoaching door onze leiderschap-specialisten.
  • Een projectgroep van gemotiveerde teamleden zorgt er met behulp van de directie en een trainer van Leer- & Veerkracht voor dat de in de dagdelen behandelde thema’s verder uitgewerkt worden in het team èn in de klas.
  • Indien gewenst wordt er wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de veerkracht en het welbevinden van de leerlingen en de teamleden en de effecten daarop van het traject. Op deze manier kun je als school monitoren of en hoe je vooruitgang boekt en aan welke gebieden nog gewerkt moet worden om het welbevinden te optimaliseren. Op basis van de data kan het traject verder op maat worden aangepast om zodoende nog beter aan te sluiten op de unieke behoeften van jullie school.

  Met dit jaar wordt een stevige basis gelegd van waaruit verder gebouwd kan worden aan een school waarin iedereen in zijn of haar kracht staat!

  Het Leer- & Veerkracht Verdiepingstraject

  Na het Basistraject is er een stevig fundament gevormd waarop verder gebouwd kan worden. Alle teamleden beschikken over een gedegen basis op het gebied van Positieve Psychologie en de eerste stappen om welbevinden tot een pijler van beleid te maken zijn gezet. In het Verdiepingstraject wordt hier verder aan gewerkt door middel van (onder andere) de volgende onderdelen:

  De school als geheel en de individuele teamleden kunnen kiezen uit verschillende verdiepingscursussen, passende bij actuele vraagstukken in de school, talenten en individuele interesses.
  De projectgroep speelt ook in het Verdiepingstraject een grote rol. Zo wordt er verder gewerkt aan projecten die in het eerste jaar gestart zijn en organiseert de projectgroep Team- & Inspiratiebijeenkomsten.

  De begeleiding en advisering van de directie richt zich dit jaar op het verder duurzaam inbedden van Positieve Psychologie in de gehele school.
  In samenwerking met de school zelf is het mogelijk om ouderworkshops te verzorgen om ouders nog sterker te betrekken en te enthousiasmeren om ook thuis inzichten uit de Positieve Psychologie te gaan toepassen.
  Wanneer in het eerste jaar gekozen is voor het volgen van de leerlingen en teamleden door middel van wetenschappelijk onderzoek loopt dit de eerste drie jaar door. Zo is er zicht op de effectiviteit van het programma en wordt duidelijk of er gebieden zijn die extra aandacht behoeven.
  Op VO scholen worden na het eerste jaar de leerlingen zelf betrokken om mee te denken over toepassingen binnen de school en het helpen organiseren daarvan.

  Het Leer- & Veerkracht Borgingstraject

  Na het Verdiepingstraject heeft jouw school erg veel kennis in huis om welbevinden blijvend in het beleid te integreren. Om er voor te zorgen dat alles wat je in de voorgaande twee jaren opgebouwd hebt wordt geborgd verzorgt Leer- & Veerkracht de volgende ondersteuning in de vorm van een Borgingstraject. In overleg kan dan onder andere uit de hier genoemde opties worden gekozen:

  • Doorlopende begeleiding en advisering van de directie (3-5 gesprekken, of meer indien gewenst).
  • Ondersteuning en begeleiding van de projectgroep.
  • Een terugkomdag voor alle teamleden.
  • Het organiseren van themadagen en workshops voor docenten en/of leerlingen.
  • Bijscholingscursussen voor nieuwe leerkrachten die de eerdere training niet hebben gevolgd.
  • Verdere verdiepingscursussen voor teamleden die dit willen; om hen op te leiden tot echte specialisten binnen de school op diverse thema’s uit de Positieve Psychologie.

  Indien gewenst kan het Borgingstraject meerdere jaren duren met in elk jaar de bovenstaande ondersteuning (of een keuze daar uit).