Aanmelden Nieuwsbrief

  IRMA BERGMANS

  TRAINER

  Irma is vanuit passie voor verbinding en gedragsverandering in 2017 de Verbindingsfirma gestart. Zij verzorgt training, coaching en bemiddeling in het onderwijs. Irma heeft na de opleiding Leerkracht Basisonderwijs en de studie Orthopedagogiek ruim twintig jaar gewerkt in het Cluster-IV onderwijs. Zij werkte als Intern Begeleider op een school voor kinderen die extra zorg nodig hebben bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

  Irma is van jongs af aan geïnteresseerd in het gedrag van mensen. In 2010 las zij het boek Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Dit gedachtegoed raakte haar direct. Iets later kwam ze in aanraking met het gedachtegoed Systemisch werken van Bert Hellinger. Beide ideeën fascineerden en inspireerden haar enorm en hebben haar niet meer los gelaten.

  Irma draagt graag bij aan meer inzicht en praktische vaardigheden om in het dagelijks leven de verbinding met jezelf en anderen te maken, te verbeteren en te onderhouden.

  Omdat Verbindende Communicatie simpel lijkt, maar niet gemakkelijk is, heeft zij in 2021 een kaartenset de Verbindingskaarten ontwikkeld. Een praktisch hulpmiddel voor jong en oud om te oefenen en reflecteren op basis van het gedachtegoed Verbindende Communicatie.