Close

EVA MARIA SCHNEIJDERBERG

TRAINER

Eva heeft ruim 10 jaar ervaring als leerkracht in het Amsterdamse basisonderwijs. Naast haar werk als trainer is zij gastdocent op een Hogeschool en invaller in het basisonderwijs. Hierdoor houdt zij feeling met haar vak. Ze neemt haar onderwijservaringen mee in haar trainingen om aan te sluiten op de dagelijkse praktijk.

Eva is internationaal gecertificeerd trainer Nonviolent Communication bij CNVC. Binnen Leer- & Veerkracht geeft ze de trainingen Verbindende (ofwel Geweldloze) Communicatie, en staat bijdragen aan welbevinden en bijdragen aan een wereld die voor iedereen werkt, centraal. Gedreven door de kans die er bij het onderwijs ligt om de volgende generatie toe te rusten met de vaardigheden die daarvoor van belang zijn, deelt ze met veel enthousiasme haar kennis met haar onderwijscollega’s.

Sterke kanten top 5 Eva:

Rechtvaardig

100%

Liefdevol

95%

Oprecht

90%

Waardering van schoonheid

85%

Dankbaarheid

80%
Hierboven zie je Eva’s top 5 sterke kanten zoals gemeten door de VIA-strengths vragenlijst. Klik hier om jouw sterke kanten te ontdekken!

MASTERCLASS WELBEVINDEN IN HET ONDERWIJS
7 FEBRUARI 2020 IN DORDRECHT

In deze masterclass leer je over het hoe, wat en waarom van een heleschoolbenadering veerkracht en welbevinden op school. Wat zegt de wetenschap over hoe je veerkracht kunt vergroten bij zowel je leerlingen als je teamleden? Hoe geef je dit in de praktijk vorm? Hoe kunnen leerkrachten dit verweven met hun dagelijkse lespraktijk? Hoe verweef je dit in alle aspecten van je school als organisatie en hoe betrek je ouders? Laat je inspireren op deze dag vol onderzoek, praktijk en inspiratie!

Meer informatie