Het Wiel van Welbevinden

LVK Model - Wiel van Welbevinden

Werken vanuit een wetenschappelijk en holistisch model van welbevinden

Om te weten welke eigenschappen en vaardigheden je bij leerlingen en onderwijsprofessionals moet versterken om effectief en duurzaam hun veerkracht en welbevinden te vergroten is een holistisch model nodig. Op basis van de wetenschappelijke literatuur heeft dr. Rinka van Zundert een overkoepelend model geformuleerd dat bestaande modellen van sociaal-emotioneel leren, welbevinden en floreren integreert. Het model schetst wat we als mens kunnen doen om prettige staten van zijn te ervaren en waar de daarvoor benodigde veerkracht uit bestaat.

Een verkorte uitleg die toegespitst is op het onderwijs kunt u lezen in dit artikel van Rinka in het Tijdschrift Positieve Psychologie.