21e-Eeuwse Vaardigheden

De samenleving verandert snel: leerlingen moeten opgeleid worden voor functies die er nu nog niet eens zijn. Hoe goed bereid jij jouw leerlingen eigenlijk voor op de toekomst?

De 21e-eeuwse vaardigheden zijn van groot belang in de huidige samenleving èn de maatschappij van de toekomst. Het gaat hierbij niet alleen om het kunnen omgaan met technologie, maar betreft het ook zaken op mentaal, sociaal, emotioneel en gedragsmatig vlak, zoals kritisch, creatief en probleemoplossend denken, communiceren, sociale vaardigheden en samenwerken, en zelfregulatie. Het Wiel van Welbevinden laat zien dat dit dé gebieden zijn waar je aan werkt met het Leer- & Veerkracht traject. Zo is iedereen op school optimaal voorbereid op het leven, leren en werken in de 21e eeuw!

Afbeelding: Stichting Leerplan Ontwikkeling Nederland (SLO) 
Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse

model 21e-eeuwse vaardigheden