Aanmelden Nieuwsbrief

    LONNEKE SNIJDER

    TRAINER

    Lonneke heeft zo’n 15 jaar gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs, als groepsleerkracht, rt-er en plusgroepleerkracht Daarnaast had ze als specialist (hoog)begaafdheid een eigen coachingspraktijk waar ze kinderen, ouders en leerkrachten begeleidde bij ontwikkelingsvraagstukken. Toen Lonneke het boek Mindset(C. Dweck)  las, was dat voor haar meer dan een ‘gewone’ eye-opener. Vanaf dat moment kijkt zij fundamenteel anders naar leren en groei, én zet zij zich in om de mindsettheorie bekend te maken bij iedereen die te maken heeft met ontwikkeling. En dat is eigenlijk iedereen!

     

    Haar bedrijf Platform Mindset is het resultaat daarvan: Lonneke heeft (samen met haar collega Inge Corstiaans) de missie om voor alle kinderen (van 0-99 jaar) het leren en leven vanuit een groeimindset meer vanzelfsprekend te maken. Ze biedt als enthousiaste trainer, spreker en ontwikkelaar velen een spiegel en geeft handvatten om de mindshift te maken van vastdenken naar groeidenken.