Close

DANIELLE CREUWELS

TRAINER


Danielle Creuwels werkt als leerkracht in het basisonderwijs. In haar werk met kinderen werkt ze voortdurend aan het leervermogen en de veerkracht van kinderen. Nadat ze kennismaakte met de Groeimindset heeft ze zich daarin gespecialiseerd. Naast haar werk in het onderwijs geeft ze trainingen, presentaties en coaching op het gebied van de Groeimindset. Binnen Leer- & Veerkracht is Danielle actief als trainer voor het dagdeel Groeimindset en geeft zij ook de verdiepingscursus daarvoor.
Ze is ervan overtuigd dat als je gaat begrijpen dat jezelf verantwoordelijk bent voor je eigen groei en ontwikkeling en zicht krijgt op het hoe en waarom, dit je leven zal verrijken. Je leven is immers mooier buiten je comfortzone. Enthousiast vertelt ze daarom over haar eigen ervaringen in de klas. Het is praktisch en gericht op het anders leren kijken naar leerprocessen van kinderen.

Sterke kanten top 5 Danielle:

Eerlijk & oprecht

100%

Dankbaar

95%

Bescheiden

90%

Nieuwsgierig

85%

Vermogen om lief te hebben

80%
Hierboven zie je Danielle’s top 5 sterke kanten zoals gemeten door de VIA-strengths vragenlijst. Klik hier om jouw sterke kanten te ontdekken!

MASTERCLASS WELBEVINDEN IN HET ONDERWIJS
7 FEBRUARI 2020 IN DORDRECHT

In deze masterclass leer je over het hoe, wat en waarom van een heleschoolbenadering veerkracht en welbevinden op school. Wat zegt de wetenschap over hoe je veerkracht kunt vergroten bij zowel je leerlingen als je teamleden? Hoe geef je dit in de praktijk vorm? Hoe kunnen leerkrachten dit verweven met hun dagelijkse lespraktijk? Hoe verweef je dit in alle aspecten van je school als organisatie en hoe betrek je ouders? Laat je inspireren op deze dag vol onderzoek, praktijk en inspiratie!

Meer informatie