Basistraject – Inhoud

In het Leer- & Veerkracht Basistraject komen onder andere

de volgende thema’s aan bod:

Sterke Kanten

Optimisme

Aandacht, Rust en Ruimte

Gedachten Onderzoeken

Inspirerende trainingsdagdelen, workshops, materialen en meer helpen je om de thema’s eigen te maken. Na elk dagdeel kun je met verschillende werkvormen op vier niveau’s aan de slag: Individueel, Team, Ouders en In de Klas.