Basistraject – Na

Na het Leer- & Veerkracht Basistraject:

– Heb je gedegen kennis over de wetenschappelijke basis achter welbevinden; de Positieve Psychologie.

– Weet je hoe je de vertaalslag maakt van de wetenschappelijke theorie naar jouw lespraktijk.

– Heb je aan je eigen welbevinden gewerkt volgens de Leer het, Leef het, Geef het door-benadering. Hier heb je niet alleen tijdens, maar ook buiten je werk wat aan!

– Heb je handvatten met betrekking tot hoe je iedereen op school kan stimuleren het beste uit zichzelf te halen.

– Kun je een werk- en leeromgeving creëren waarin iedereen tot zijn of haar recht komt.

– Is Welbevinden al steeds meer een deel van het schoolbeleid en de dagelijkse gang van zaken en is er een basis gelegd voor het duurzaam verankeren in het beleid.

… en nog veel meer!

Op het Basistraject volgt het Verdiepingstraject, waarin er binnen de school verder gespecialiseerd wordt op thema’s die interessant zijn voor de school als geheel èn de individuele teamleden. 

LEES MEER OVER HET VERDIEPINGSTRAJECT