Positieve Psychologie

Het klinkt misschien vreemd, maar gelukkig zijn kun je deels leren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat een deel van ons welbevinden te beïnvloeden is. Het wetenschappelijke veld waarbinnen onderzoekers en praktijkmensen zich hiermee bezighouden heet Positieve Psychologie. De Positieve Psychologie richt zich op de krachten en positieve eigenschappen van mensen die ervoor zorgen dat ze zich sterk, gelukkig en tevreden voelen. Dit geldt niet alleen voor individuen maar ook voor organisaties. De kern van een positieve benadering is dat in plaats van te focussen op wat er niet goed gaat, wat iemand niet goed kan en wat het probleem is, dat de aandacht wordt verlegd naar wat er wél goed gaat, wat iemand wél goed kan en wat kansen en oplossingen zijn. Een positieve benadering helpt zo niet alleen het probleem op te lossen, maar bouwt tegelijkertijd aan veerkracht en welbevinden.

Wil je alvast ‘kennismaken’ met Rinka en al wat horen over Positieve Psychologie, bekijk dan hier Rinka’s lezing van 18 minuten tijdens de eerste nationale conferentie Mentale Fitheid 2020

Overkoepelend model van welbevinden

De oprichtster van Leer- & Veerkracht, dr. Rinka van Zundert, heeft een overkoepelend wetenschappelijk model ontwikkeld wat de basis vormt voor onze heleschoolbenadering maar ook voor deze Jaartraining. Het gaat hierbij om het vergroten van je zelfbewustzijn en vervolgens het versterken van vaardigheden, eigenschappen en strategieën op mentaal, emotioneel, gedragsmatig, sociaal en fysiologisch vlak. Dit zorgt voor diepgang en duurzame verandering, soms juist door het erkennen van belemmerende gedachten, moeilijkheden en emoties die we als onprettig ervaren. Meer over het model lees je hier. Wil je alvast nóg meer weten over de wetenschappelijke achtergrond van onze aanpak, vraag dan hier gratis het e-boek aan.