Het Leer- & Veerkracht Verdiepingstraject

Na het Basistraject is er een stevig fundament gevormd waarop verder gebouwd kan worden. Alle teamleden beschikken over een gedegen basis op het gebied van Positieve Psychologie en de eerste stappen om welbevinden tot een pijler van beleid te maken zijn gezet. In het Verdiepingstraject wordt hier verder aan gewerkt door middel van (onder andere) de volgende onderdelen:

  • De school als geheel en de individuele teamleden kunnen kiezen uit verschillende verdiepingscursussen, passende bij actuele vraagstukken in de school, talenten en individuele interesses.
  • De projectgroep speelt ook in het Verdiepingstraject een grote rol. Zo wordt er verder gewerkt aan projecten die in het eerste jaar gestart zijn en organiseert de projectgroep Team- & Inspiratiebijeenkomsten.
  • De¬†begeleiding en advisering¬†van de directie richt zich dit jaar op het verder duurzaam inbedden van Positieve Psychologie in de gehele school.
  • In samenwerking met de school zelf is het mogelijk om ouderworkshops te verzorgen om ouders nog sterker te betrekken en te enthousiasmeren om ook thuis inzichten uit de Positieve Psychologie te gaan toepassen.
  • Wanneer in het eerste jaar gekozen is voor het volgen van de leerlingen en teamleden door middel van wetenschappelijk onderzoek loopt dit de eerste drie jaar door. Zo is er zicht op de effectiviteit van het programma en wordt duidelijk of er gebieden zijn die extra aandacht behoeven.
  • Op VO en MBO scholen worden na het eerste jaar de leerlingen zelf betrokken om mee te denken over toepassingen binnen de school en het helpen organiseren daarvan.