Het Leer- & Veerkracht Basistraject

Welbevinden tot een pijler van beleid maken is een meerjarenplan. Om het hele team een basis te geven waarop verder gebouwd kan worden is door Leer- & Veerkracht een heleschoolbenadering Veerkracht en Welbevinden ontwikkeld. In het eerste jaar van deze aanpak – het Basistraject – vinden de volgende onderdelen plaats:

  • Een interactieve inspiratieworkshop waarin het schoolteam kan proeven aan het thema welbevinden. Als gezamenlijke start van het traject, of om te peilen of het traject iets is voor jouw school. 
  • Elk team start met een workshop over groepsdynamiek om de sterke kanten en valkuilen van het team in kaart te brengen. Indien nodig vinden er meerdere sessies plaats om zo met een sterk team het Leer- & Veerkracht traject in te gaan.
  • Een teamtraining (5 dagdelen, verspreid over het schooljaar).
  • Met een actieve en inspirerende ouderavond worden ook de ouders bij het traject betrokken.
  • Intensieve begeleiding en advisering van de directie zorgt voor een inbedding van positieve psychologie in het gehéle beleid. Daarnaast is er de mogelijkheid tot leiderschapscoaching door onze leiderschap-specialisten.
  • Een projectgroep van gemotiveerde teamleden zorgt er met behulp van de directie en een trainer van Leer- & Veerkracht voor dat de in de dagdelen behandelde thema’s verder uitgewerkt worden in het team èn in de klas.
  • Indien gewenst wordt er wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de veerkracht en het welbevinden van de leerlingen en de teamleden en de effecten daarop van het traject. Op deze manier kun je als school monitoren of en hoe je vooruitgang boekt en aan welke gebieden nog gewerkt moet worden om het welbevinden te optimaliseren. Op basis van de data kan het traject verder op maat worden aangepast om zodoende nog beter aan te sluiten op de unieke behoeften van jullie school.

Met dit jaar wordt een stevige basis gelegd van waaruit verder gebouwd kan worden aan een school waarin iedereen in zijn of haar kracht staat!