Basistraject – Algemeen

Het Leer- & Veerkracht Basistraject

Welbevinden tot een pijler van beleid maken is een meerjarenplan. Om het hele team een basis te geven waarop verder gebouwd kan worden is door Leer- & Veerkracht een Schoolbrede Aanpak Welbevinden ontwikkeld. In dit Basistraject -het eerste jaar van de Schoolbrede Aanpak Welbevinden- vinden de volgende onderdelen plaats:

  • Een interactieve Inspiratieworkshop waarin het schoolteam kan proeven aan het thema welbevinden. Als gezamenlijke start van het traject, of om te peilen of het traject iets is voor jouw school. [lees meer]
  • Een Teamtraining (4 dagdelen, verspreid over het schooljaar) [lees meer]
  • Met een actieve en inspirerende Ouderavond worden ook de ouders bij het traject betrokken. [lees meer]
  • Intensieve Begeleiding en Advisering van de directie zorgt voor een inbedding van positieve psychologie in het gehéle beleid. [lees meer]
  • Een Projectgroep van gemotiveerde teamleden zorgt er met behulp van de directie en een trainer van Leer- & Veerkracht voor dat de in de dagdelen behandelde thema’s verder uitgewerkt worden in het team èn in de klas.
  • Indien gewenst wordt er Wetenschappelijk Onderzoek gedaan naar welbevinden en de effecten van het Basistraject.

Na dit eerste jaar volgt het verdiepingsjaar.